Strona spełnia wymagania dla BIP określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku.       
Bezpieczna Szkoła    UNICEF Syria   Certyfikat UNICEF   Społecznie zaangażowana   Certyfikat Uczeń bezpieczny w sieci