Postępowanie powypadkowe


   Szkoła prowadzi ubezpieczenie NW uczniów corocznie do 30 września. Uczniowie klas pierwszych, do tego dnia, objęci są ubezpieczeniem w szkole podstawowej z której pochodzą.
   Ubezpieczenie podstawowe (nie sportowe) obejmuje wszystkie zdarzenia bez względu na to, czy miały miejsce w szkole, czy poza nią - lecz w granicach kraju. Uczestnicy szkolnych wycieczek zagranicznych są ubezpieczani dodatkowo.
   Procedurę odszkodowawczą najlepiej rozpocząć po zakończonym leczeniu dysponując dokumentacją medyczną. Należy wypełnić następujący druk:

Zgłoszenie odszkodowawcze  (plik pdf)
Warunki ubezpieczenia
Procedura

   Po wypełnieniu pierwszej części dokumentu prosimy o przybycie do szkoły w celu uzupełnienia danych. Z oczywistych powodów nie możemy tutaj podać numeru polisy. Osobą do kontaktu jest Pani Halina Kicek - kierownik administracji. Po wypełnieniu druku rodzic załącza dokumentację medyczną i wysyła na adres ubezpieczyciela (znajduje się w nagłówku załączonego wyżej druku).

   Dla zdarzeń na terenie szkoły (działki szkolnej), w drodze do, lub z szkoły sporządzany jest protokół powypadkowy, do którego potrzebni są trzej świadkowie. Protokół ten jest sporządzamy najwcześniej jak to możliwe.