Wycieczka oddziałów gimnazjalnych III a, IIIb, IIIc


Szanowni Rodzice:
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ubezpieczenia naszej wycieczki:

Kotlina Kłodzka –Praga w dn. 27-30 maja 2019 r ( w załącznikach).

   Papierowy druk zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia „PZU WOJAŻER” dotyczącej w/w imprezy turystycznej oraz potwierdzenie, że zapoznali się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz informacją o produkcje ubezpieczeniowym przyniosą uczniowie. Po wyrażeniu zgody proszę o niezwłoczny zwrot.
Z poważaniem - organizator Marlena Oszczyk