Deklaracja zapisu do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych
na rok szkolny
2019/2020 dla uczniów z obwodu


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
 
     Prezentujemy podział na klasy (po zalogowaniu)

Lista uczniów zadeklarowanych do klas OP i pierwszych na przyszły rok szkolny

Proszę wypisac WYBRANE cyfry nr PESEL w zaznaczone pola:
       Wyprawka dla uczniów OP       Wyprawka dla uczniów kl.1 SP


Harmonogram rekrutacji:

18 lutego 2019 r. g.18:00Spotkanie Wójta Gminy z rodzicami uczniów przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych z naszego obwodu,
do 31 marca 2019 r.przyjmowaliśmy deklaracje on-line (powyżej) oraz >>> deklaracja ,
UWAGA: Rodziców i uczniów Z OBWODU SZKOŁY zainteresowanych utworzeniem w przyszłym roku szkolnym klasy IV
prosimy o przekazanie nam wypełnionej deklaracji. Od ich ilości uzależniamy utworzenie oddziału.
11 kwietnia 2019 r.ogłosimy (wewnętrznie) imienną listę uczniów deklarujących chęć uczęszczania do Szkoły
15 - 30 maja 2019 r.przyjmujemy wnioski od rodziców uczniów spoza obwodu, umożliwiające przeprowadzenie rekrutacji.
1 - 6 czerwca 2019 r.przeprowadzamy postępowanie rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu (jedynie w przypadku liczby kandydatów większej od liczby wolnych miejsc)
do 7 czerwca 2019 r.ogłaszamy (wewnętrznie) imienne listy uczniów klas OP i I przyjętych do szkoły (z podziałem na oddziały)
7 czerwca 2019 r.zapraszamy na spotkanie informacyjne o godz. 17:00 w auli szkolnej
do 30 czerwca 2019 r.ogłaszamy (wewnętrznie) imienne listy uczniów w oddziałach


   Rodzice uczniów mieszkających w obwodzie Szkoły lecz zameldowanych poza terenem Gminy Stare Babice proszeni są o złożenie deklaracji ZAP-3 w właściwym dla miejsca zamieszkania (w dniu 31 XII) urzędzie skarbowym.